Temakveld - Dissosiasjon v/Sylvi Ramsli Fiskerstrand

Kalender
SMISO Hordaland
Dato
29.03.2017 17:30 - 19:30
Sted

Beskrivelse

 

Psykologspesialist Sylvi Ramsli Fiskerstrand som jobber ved RVTS og Kronstad DPS kommer og deler sin kunnskap om

Dissosiasjonsylvirf1 600px

Ordet dissosiasjon betyr å kople fra eller skille elementer som hører sammen. I traumepsykologien brukes ordet dissosiasjon om en tilpasning eller mestringsstrategi mennesker bruker for å håndtere overveldende og svært traumatiske hendelser. Over tid vil slik avspalting forårsake plager som påvirker hvordan man fungerer i hverdagen, kalt dissosiative symptomer. Dissosiasjon kan også forstås som en oppsplitting av identiteten i ulike deler, som en konsekvens av at traumeminner og barndomserfaringer forsøkes holdes adskilt fra hverdagslivet. Dette vil vi få høre mer om på temakvelden.

Kunnskap om dissosiasjon er viktig for å forstå egne reaksjoner og handlinger og for å bedre livskvaliteten.

Sett av kvelden og kom!

Åpent for: Utsatte, foresatte, partnere