JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Ledige stillinger

INGEN SKAL BLI UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er en privat stiftelse med offentlige driftsmidler. Vårt senter har en beliggenhet sentralt i Bergen. I tillegg til senteret i Bergen er det opprettet en filial på Stord og en filial i Kvam kommune. I Vestland fylke er det også et senter i Førde som dekker tidligere Sogn og Fjordane fylke. SMISO Hordaland er et lavterskeltilbud og et supplement til offentlig hjelpeapparat, og har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep.

Vår målgruppe er alle kjønn i alle aldre, både utsatte og deres pårørende. SMISO Hordaland har også et formål om å redusere fremtidig forekomst av seksuelle overgrep. Vi arbeider derfor forebyggende mot barn, ungdom og fagpersoner for å spre kunnskap. Senteret har for tiden 22 ansatte, 4 menn og 18 kvinner, i totalt ca. 15 stillingshjemler. SMISO Hordaland vektlegger bred og tverrfaglig kompetanse i ansattgruppen.Ved SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er det for tiden ingen ledige stillinger.