JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Informasjon til fagpersonell

MÅLGRUPPE

SMISO Hordaland er et senter for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, samt for nærtstående.

1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn opplever seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. Senvirkninger kan gjøre seg gjeldende gjennom hele livet, f.eks. i form av psykiske og fysiske lidelser, rus eller andre utfordringer.

  • Senterets kjerneverdier er RESPEKT, KUNNSKAP og SELVHJELP.
  • Ideologien bak tilbudene ved senteret er “Hjelp til selvhjelp”.
  • SMISO Hordaland er et gratis lavterskeltilbud hvor brukere kan ta kontakt direkte, uten henvisning fra andre instanser.
  • Målet med arbeidet er å bidra til økt livskvalitet etter seksuelle overgrep.

SMISO Hordaland er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og er en privat stiftelse som organisasjonsmessig hører inn under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret finansieres gjennom midler fra kommuner og stat.

SMISO Hordaland skal aktivt arbeide forebyggende og helsefremmende ved å formidle informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep til samarbeidspartnere, skoler og andre instanser. Senteret tilbyr også råd og veiledning til fagpersonell i alle kommuner i Hordaland.

TVERRFAGLIGHET

Ansatte ved senteret utgjør et tverrfaglig team med bred kompetanse på seksuelle overgrep og seinvirkninger av disse. Faggruppene består av personer med høyskoleutdanning innen pedagogikk og helse- og sosialfag hvor flere har ulike videreutdanninger og lang relevant arbeidserfaring.

SAMARBEID

Flere av senterets brukere har kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. SMISO Hordaland er et supplement til dette, og er samarbeidspartner i enkeltsaker.

TILBUD TIL BRUKERE

  • Råd og veiledning
  • Samtaler med faglig veileder
  • Selvhjelpsgrupper
  • Kurs for foresatte
  • Temagrupper og temakvelder
  • Kreative og sosiale aktiviteter

Klikk her for å laste ned en brosjyre.