JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Hjelp etter voldtekt

Når en har opplevd voldtekt må en få hjelp raskt

Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt gir øyeblikkelig hjelp, og hjelper deg med anmeldelse og samtaler videre.

Etter en voldtekt er det mange ubesvarte spørsmål som det kan være vanskelig å finne svar på, og mange følelser som det er vanskelig å forholde seg til.

Du kan ta kontakt med Livskrisehjelpen eller SMISO Hordaland for en samtale.

Barne og likestillingsdepartementet har utarbeidet et informasjonsskriv om vanlige reaksjoner etter voldtekt. Dette finner du ved å klikke her.

Dette heftet er først og fremst skrevet for deg som har opplevd å bli voldtatt. Et annet hefte finnes for familie, venner og arbeidskollegaer, slik at de best mulig kan støtte deg. Her beskrives vanlige reaksjoner på en slik hendelse, og det gis noen råd om hva som kan være til hjelp på kort og lang sikt.

Begge heftene er skrevet av psykolog, dr.philos Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi.