JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Mistanke om overgrep mot barn

Nyttige linker ved mistanke:

Alarmtelefon for barn og unge
Barnehuset
Barnevernet
Politiet
Tipstelefonen (Kripos)
Konsultasjonsteam (Bergen)

Har du mistanke om at et barn utsettes for overgrep, så kan du rådføre deg med barnevernet, barnevernsvakten, politiet eller SMISO Hordaland. Du kan være anonym.

Viktig ved mistanke:

Skriv logg

Dokumentasjon av hva som sees og høres kan ha betydning for om barnet forblir i overgrep.

Vær trygg

Det betyr mye for barnets tillit at den voksne er trygg og rolig. Engstelse smitter, og kan føre til at barnet ikke vil fortelle mer. Vis at du tåler å høre det barnet forteller, og at du er den samme etter at barnet har fortalt. Vær ærlig.
Hvis du ikke kan svare på det barnet spør om, så si det. Du kan kanskje formidle at dette er noe du må undersøke.

Kommunikasjonen med barnet

Hvis du spør, så still åpne spørsmål. Oppfordre barnet til å fortsette: "Fortell mer." Gi barnet støtte på at det var riktig å fortelle.

Sikre dokumentasjon

Ta vare på tegninger som kan være av betydning. Vurder om det er fysiske spor som må sikres.

Ikke etterforsk

Det er politiets oppgave. Er du bekymret, kvalifiserer det alene til å gi bekymringsmelding til barnevernet.