JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Musikkgrupper for barn og ungdom

 

Plakat musikkgruppe BarnUnge SMISO ny v1 250px

SMISO Hordaland sitt musikktilbud for barn og ungdom utsatt for seksuelle overgrep tilbyr et musikkmiljø der fokuset ikke er bearbeiding, men fellesskap og gi deltakerne mulighet til å komme ut av isolasjon/ensomhet og inn i en kreativ prosess.

2 Grupper

Vi har 2 grupper for ulike alderstrinn:

  • Barn 12-15 år
  • Barn 15-17 år

(Se kalenderen vår for å se hvilke grupper som går til enhver tid.)

Gruppene vil bli ledet etter musikkterapeutiske og traumesensitive prinsipper, men uten at fokuset er satt direkte på overgreps-opplevelsene den enkelte har med seg. Hovedmålsettingen med gruppene er å skape veier ut av frys-tilstand og inn i kreative prosesser gjennom fellesskap, glede og lek, der den enkelte kan oppleve å skape noe i samhandling med andre. Deltakerne vil også få mulighet til å opptre på konserter hvis de ønsker det. Gruppetilbudet har fokus på å bidra til nye opplevelsesmuligheter og handlingsmuligheter.

Deltakerne vil få muligheten til hjelp til selvhjelp gjennom å bli sett og hørt i musikalsk samarbeid og i en trygg, avslappet og inkluderende sosial kontekst. Sammen med voksne og jevnaldrende får de muligheten til å danne meningsfulle relasjoner, bruke kroppen sin på en musikalsk måte, oppleve spilleglede og mestring, utvikle ressurser, uttrykke følelser og meninger, oppleve kontroll og autoritet over situasjoner, avslapning, avledning, mm.

Deltakelse i gruppen krever ingen musikalsk forkunnskap.

Gruppene ledes av musikkterapeut Nathan Smithfaglig veileder Kathrine Aamodt og ressurspersonen Agatha Sørhus ved senteret. Alle har tidligere erfaring fra arbeid i gruppe med overgrepsutsatte barn og unge.

Påmelding skjer fortløpende.


Deltakelse i gruppen krever individuell kartleggingssamtale i forkant av gruppedeltakelse.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og påmelding! 

Se gjerne også denne plakaten for mer informasjon (PDF-format)