JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Grupper

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgruppene er en av bærebjelkene i senterets arbeid. En selvhjelpsgruppe er en selvstyrt gruppe der brukere velger å arbeide sammen for å nå personlige mål. Gjensidig støtte og hjelp, respekt, disiplinering og mot, er viktige elementer i gruppearbeidet.

Ansatte ved senteret er veiledere for gruppene. De starter opp gruppene, og deltar inntil gruppene fungerer selv. Videre er veileder med på evalueringer og dersom det ellers er behov for råd og veiledning. Varighet for gruppene er 3 måneder, med ukentlige møter. Tilbudet om å delta i selvhjelpsgruppe gis bare til brukere som selv har opplevd seksuelle overgrep.

Kroppsgrupper

Kropp og sinn hører sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Det å legge merke til, bli bevisst og akseptere kroppens tilstand er en forutsetning for endring. Ved hjelp av svært enkle øvelser fremmes nærvær uten fordømmelse av det som er. I begynnelsen fokuseres det på oppmerksomhet rundt det som føles trygt. Kanskje du etterhvert kan våge deg litt ut av komfortsonen din?

Temagrupper

En temagruppe er en gruppe med et eget tema, som går over tre ganger. Gruppene er ledet av en ansatt ved SMISO Hordaland. Innholdet i gruppene vil variere fra alvorlige tema, til lette og kreative tema. 

Temakvelder

På temakvelder vil det bli forelest om ulike temaer som kan gi større kunnskap og innsikt i forhold til seksuelle overgrep. Temakveldene gir muligheten til å motta informasjon uten at du selv trenger å snakke eller dele noe selv. Det åpnes opp for spørsmål og svar i siste delen av temakvelden.

Samtalegrupper

I samtalegruppene blir et spesielt tema tatt opp. En ansatt innleder om aktuelt tema, og er tilstede og hjelper til med at “kjørereglene” blir holdt. Dette er en mulighet for brukere å dele innsikt og erfaringer med andre i samme situasjon.